Přehlídka moderní i historické vojenské techniky v Den pozemního vojska AČR, který je rovněž známý pod názvem BAHNA.