Dokumentární pořad o historii pokladu Československé republiky.
Připravil M. Skyba

S budováním československého státu po roce 1918 úzce souviselo i budování jeho měny. Po dramatických začátcích se podařilo finanční situaci stabilizovat a zlatý poklad Republiky československé se stal její pýchou. V roce 1938 činily československé zásoby zlata 90 tun. S ohledem na zhoršující se mezinárodní situaci převedla váda část zlatých rezerv do Bank of England. Po 15. březnu 1939 se nacisté zmocnili zbytku zlata v protektorátě a vynutili si též transfer československého zlata z Londýna do Říšské banky. Hovořilo se tehdy o druhém Mnichově… V poválečných letech získalo Československo většinu svého zlata zpět, ale poslední část zlatého pokladu se vrátila do Prahy až po zdlouhavých a komplikovaných jednáních v roce 1982.

Připravil M. Skyba

Napište nám