Filmový fejeton o malířské tvorbě manželů Procházkových (1972). Spoluúčinkují: S. Zindulka, Z. Vacek, P. Ditrich, M. Pavlíková a další. Režie K. Jureček

Umělci jsou nejlepšími badateli, nejen proto, že se dovedou na věci dívat lépe než jiní lidé, nýbrž proto, že o tom, co vidí, přemýšlejí a navíc o viděném vypovídají svými obrazy.

Manželé Procházkovi byli zajímavý pár a každý pracoval po svém. Jejich tvroba byla typicky moravská, jak výběrem vesnických námětů, tak jejich dekorativním provedením, plna poezie a byla nejblíže typu insitního umění.

Napište nám