Filmové zastavení u mistra knihaře Jindřicha Svobody, od jehož narození uplyne v květnu 109 let.
Připravili E. Fridrichová a K. Jureček

V době strojově vyráběných nakladatelských vazeb upadlo rychle v zapomnění staré umění knihařské, spojující manuální zručnost a výtvarný cit v nesčetných variantách technik a zdobení vazeb. Už jen několik výtvarných knihařů je dnes používá. Jedním z nich byl i profesor Jindřich Svoboda. Ovládal nejen všechny techniky, jimž knihvazačství prošlo, ale s výtvarným citem používal historických prvků na vazbách dnešních. V letošním roce by uplynulo od jeho narození 100 let, a proto jsme do archivních návratů zařadili filmový dokument, který zachytil mistra při knihařině a jeho vyprávění. Připravili E. Fridrichová a K. Jureček.

Připravili E. Fridrichová a K. Jureček

Napište nám