Koncert z římské baziliky Santa Maria sopra Minerva s orchestrem a sborem Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dirigent Myung-Whun Chung.

Andrea Bocelli, slavný nevidomý italský tenorista, zpívá na vánočním koncertu v Římě svaté árie autorů několika století. Tento umělec si původně vydělával na své lekce zpěvu hraním na klavír v barech. Vypracoval se však do dnešních dnů v nejlépe prodávaného evropského umělce, který už několik let slaví úspěch na žebříčku popularity a vystupuje společně s takovými umělci jako jsou Pavarotti, Bryan Adams a Zucchero. Evropa zbožňuje tohoto výjimečného muže, jehož pozoruhodný hlas značného rozsahu dokáže zpívat velké operní árie stejně dobře jako klasické milostné písně. Andrea Bocelli je slavný tenorista z Toskánska. Pro skvělý vánoční koncert si vybral římskou baziliku Svaté Marie nad Minervou. Diváci se z dokumentu dozvědí cenné údaje z historie starověkého Říma a Andrea Bocelli jim bude rovněž vyprávět o vánočních zvycích štědrovečerního stolu italské rodiny, kdy zavládne na zemi pokoj a mír. V programu zazní Gounodovo Ave Maria, Händelův Xerxes, a Aleluja z oratoria Mesiáš, Franckův Panis angelicus, Verdiho Ingemisco z Rekviem a dále skladby Cacciniho, Schuberta, Wadeho, Grubera, Monteverdiho, Rossiniho a Mascagniho. Andreu Bocelliho, který se živě zajímá, kdy bude v které zemi tento lidsky závažný program vysílán, doprovází orchestr Národní akademie Svaté Cecílie pod taktovkou Myung-Whun Chunga.

Napište nám