Co skrývá na první pohled klidná vodní hladina, zrozená z jedné obyčejné letní bouřky?

Hmyz zahrnuje téměř tři čtvrtiny známých druhů živočichů, a tak lze současnou etapu vývoje života nazvat érou člověka stejně jako érou hmyzu. Každým rokem jsou popisovány stovky nových druhů. Současná znalost hmyzí fauny představuje jen zlomek skutečného množství odhadovaného na deset milionů druhů. Klíčem evolučního úspěchu hmyzu je jeho úžasná přizpůsobivost – umožnila mu obsadit téměř všechny suchozemské ekosystémy ve všech částech světa. Setkáme se s ním ve vyprahlých pouštích, tropických deštných pralesích, na arktických ledových pustinách, hmyz najdeme od mořského pobřeží až po nejvyšší hory. Ačkoliv doménou hmyzu je souš, mnoho druhů se přizpůsobilo životu ve sladké vodě.

V ní najdeme mnoho dravých brouků, zákeřných jedovatých ploštic, elegantních obyvatel hladiny či nenasytného planktonu.

Na první pohled klidná hladina louže, která se zrodila z jedné letní bouřky, neprozradí, že se jen několik centimetrů pod ní odehrává každodenní boj na život a na smrt. V trsu hustých vodních rostlin, mezi kameny na dně i ve stínu tlejících kořenů se odehrává boj o potravu, o potomstvo, o přežití.

Napište nám