Přehled dílů

16
alternative text

Zachráníme supy?

Vysoký stupeň ohrožení vedl k tomu, že se zlínská zoologická zahrada zaměřila na chov supů. Nejvýznamnějším momentem byl příchod dvou samic supa bělohlavého v roce 1999.

alternative text

Africká savana

Stala se kolébkou mnoha živočišných druhů a jedním z nich byl i člověk. Ten se postupně proměnil na nejvýznamnějšího ekologického činitele. Změnil krajinu i svoje zvyky. V honbě za ziskem ničí biotopy, kácí lesy a nelegálně zabíjí zvířata pro trofeje a rohy.

alternative text

Poslední šance pro severní bílé nosorožce

V zoo ve Dvoře Králové vstupují do mnoha mezinárodních projektů, aby zachránili tohoto krásného tvora.

alternative text

Sup bělohlavý

Sup bělohlavý byl kdysi hojným dravcem jižní Evropy. V minulém století se jeho stavy v přírodě velmi ztenčily. Na vině bylo ničení biotopů a hlavně změna hospodaření na horských loukách. V Zoo Zlín se už téměř 20 let věnují umělému odchovu.

alternative text

Skrytý život mloků

Nápadný žlutočerný tvor poutá pozornost člověka již od pradávna. Tohle zbarvení má predátory upozornit na jeho jedovatost.

alternative text

Nosorožec dvourohý

Snad žádný jiný světadíl nezaznamenal za tak krátké období tak velký úbytek zvířat jako Afrika. Některé druhy byly zdecimovány na minimum a některé byly vyhubeny úplně. Přežijí nosorožci?

alternative text

Severoafrické antilopy

Pořad bylo možné přehrát do 31. 7. 2011

alternative text

Orel mořský (9/9)

Pořad bylo možné přehrát do 31. 7. 2011

alternative text

Zubr evropský (8/9)

Pořad bylo možné přehrát do 31. 7. 2011

alternative text

Zebra Hartmannové (7/9)

Pořad bylo možné přehrát do 31. 7. 2011