Stala se kolébkou mnoha živočišných druhů a jedním z nich byl i člověk. Ten se postupně proměnil na nejvýznamnějšího ekologického činitele. Změnil krajinu i svoje zvyky. V honbě za ziskem ničí biotopy, kácí lesy a nelegálně zabíjí zvířata pro trofeje a rohy. Připravil J. Bálek

Savanu můžeme charakterizovat jako tropické travnaté společenství, rozkládající se po obou stranách rovníku a sahající až do subtropických pásem. Tráva pokrývá téměř polovinu Afriky, více než 13 milionů km². Typické je pro ni období dešťů a sucha. Podle množství srážek a délky období dešťů rozlišujeme několik typů savan: vlhkou, vysokotravní savanu, suchou, nízkotravní savanu, a sukulentní savanu, kde prší nejméně.

Doslova rájem divokých zvířat je parková a lesoparková savana, řídce porostlá stromy a keři. Nejčastěji to bývají různé druhy akácii. Jejich lístky jsou drobné a brání tak nadměrné ztrátě vody vypařováním. Jako většina savanových stromů a keřů jsou navíc chráněny dlouhými, ostrými trny. Nejlépe je na dobu sucha připraven nejznámější strom Afriky, baobab, jehož houbovité dřevo dokáže pojmout desetitisíce litrů vody. Bez problémů tak baobab přečká i několikaleté sucho. Některé baobaby jsou staré až 3 tisice let.

Savana produkuje obrovské množství rostlinné biomasy, která uživí bezpočetná stáda býložravců. Druhová rozmanitost obratlovců, vázaných na africkou savanu, nemá ve světě obdoby. Jednotliví býložravci spásají různé druhy a části rostlin, a díky tomu si nekonkurují.

Výrazný vliv na podobu savany mají největší pozemní tvorové současnosti, sloni. Jejich hlavní potravu tvoří tráva, ale i listy a větve stromů. Během hodování mnoho stromů a keřů rozlámou a k tomu, co zbude na zemi, se pak snáze dostanou další býložravci. Pokud ale počet slonů na určitém území poklesne, začne savana rychle zarůstat a mění se v buš. Významně do podoby savany zasahují i droboučcí termiti, všekazi. Jsou specializovaní, buď se živí suchou trávou a dřevem, nebo na dřevní hmotě pěstují houby.

foto: Jiří Bálek, LEMURIA TV

Stopáž28 minut
Rok výroby 2012
 ST HD
ŽánrDokument