O záchraně ohrožených druhů zvířat. Připravili P. Rabas a J. Bálek

Pořad bylo možné přehrát do 31. 7. 2011
Video není k dispozici

Ibis skalní

Ve středověku bylo vyhubeno mnoho ostrovních volavek a ibisů. Tak například kvakoš boninský byl popsán ve 30. letech 19. stol. Naposled byl pozorován jen půl století po svém objevení. Podobný osud měl ibis Rothschildův, který byl objeven na malém ostrově Principé v roce 1901. Jeho první nález byl i poslední.

Z jižních a východních oblastí Evropy je známý ibis hnědý, kterého výjimečně můžeme potkat také u nás. Kromě něj se zde vyskytoval ještě ibis skalní, neboli waldrap. Na rozdíl od ostatních brodivých příbuzných se však tento pták cítil mnohem lépe ve skalách než na březích jezer a řek. Kdysi hnízdil také v Alpách a před zimou pak odlétal Itálií na jih. To je však dávná minulost a tento zvláštní, krásou ne příliš oplývající pták byl ve střední Evropě již před více než čtyřmi sty lety zcela vyhuben.

Jsme v alpské zoo v Innsbrucku a tohle je snad nejkrásnější expozice ibisů skalních. Tento zvláštní pták byl vyhuben ve střední Evropě už v 16. století. Podívejme se, jak složitá je cesta k jeho záchraně.

foto: Jiří Bálek, LEMURIA TV

Stopáž10 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3