Dokumentárně-inscenovaná úvaha režiséra Jana Gogoly ml. o proměnách a stavu české identity dvacet let po listopadu 1989

Originální dokument, zachycující ojedinělý soubor názorů, situací a konstelací české elity na počátku našeho tisíciletí. Film tak obsahuje důležité reflexe společenských jevů, které formují dějiny svobodného českého státu po listopadu 1989. Zanamenány jsou tak například osobnosti jako Ludvík Vaculík, Olga Sommerová, Michal Viewegh a řada dalších, kteří se zúčastnili projektu Úsvit v Čechách v Divadle Husa na provázku. Tvůrci používali situační princip natáčení, který je založený na otevřených situacích a překvapivých pointách a asociacích. Ve filmu tak dominují témata: česká žena, český jazyk, česká krajina a česká vize.

Napište nám