Osoby a obsazení

Ondřej Malý
Ondřej Malý

Antonín

Asi třicetiletý příslušník tajné policie, je vnitřně neklidný, možná až chorý násilník, plný neartikulovaného vzteku a zoufalství. Jeho stav není důsledkem toho, jakou práci si vybral, spíš naopak – vybral si práci, jakou dělá, protože je takový, jaký je.


Mladá žena, ale již se blížící věku, kdy společnost vnímá u ženy samotu jako problém. Pracuje jako tovární dělnice. Přišla ze Slovenska, ve městě ale nezapustila kořeny, nemá moc přátel. Není vzdělaná a po vzdělání ani příliš nedychtí, řídí se spíš instinkty, je ale přirozeně inteligentní. Od světa kolem si udržuje odstup a život bere s dávkou fatalismu, nic neplánuje a nic převratného ani nečeká, což v jejím případě není ani tak projevem otupělosti, jako spíš vnitřní síly.


Martin Finger
Martin Finger

Tomáš

Pavlův kamarád, v rámci opozice nepatří mezi intelektuální špičky, odvádí v ní spíš tu méně viditelnou práci. Má ženu a dvě děti, starost o rodinu a práce v opozici ho vyčerpávají, režim ho už na nějakou dobu poslal do vězení a on se tam nechce vrátit. Nad vodou tak Tomáše drží jedině loajalita k rodině a přátelům, mezi nimi si zvlášť cení Pavla, na němž obdivuje jeho rozhled a intelektuální schopnosti. I pro Pavla je přátelství s Tomášem důležité, to mu ovšem nezabrání, aby občas na přítele nedonášel.


Disident, těšící se postavení intelektuální celebrity. Je ale současně i policejním donašečem. Jím se stal ze slabosti a také z pohodlnosti – umožňuje mu to udržet si navenek aureolu člověka svobodného a špínou režimu nedotčeného, zároveň není vystaven rizikům, jež taková životní volba v dané době přinášela. Snaží se potlačit vědomí, že se na přátelích z disentu dopouští permanentní zrady. To vědomí se ale někdy probouzí a trýzní ho, i ono ho nakonec dovede k jakési vzpouře – její podobu samozřejmě určují Pavlova slabost, strach a egoismus.


Lukáš Latinák
Lukáš Latinák

Martin Husár

Antonínův „parťák“ v práci, estébák pro danou dobu asi nejtypičtější – relativně mladý, falešně žoviální a bezskrupulózní prospěchář, který žárlí na Antonínovy pracovní „úspěchy“. Nečiní mu problémy donášet na kolegy.


Sylvie Sýkorová je Tomášova manželka, inteligentní a pohledná žena, pocházející z „dobré rodiny“. Vztahu s Tomášem obětovala perspektivu vlastního uplatnění, musela se smířit s hmotným nedostatkem, policejní šikanou i s tím, že její děti budou mít kádrový škraloup. Nelitovala toho, možná jí situace, kdy spolu s Tomášem stojí proti světu kolem, docela vyhovovala. O to větší otřes pro ni znamená odhalení Tomášovy nevěry. Rozhodne se spolknout vlastní uražené city a rodinu zachránit za každou cenu – třeba i za cenu emigrace.