Báječný svět k nepřežití

Protiklady přírodních krás naší planety – bída a štěstí jejich obyvatel v historických, ekologických, ekonomických, politických, kulturních či konfesních souvislostech.