Dva příklady jedinečné ekumenické spolupráce při budování křesťanského centra ve Freiburgu a nejnovější dálniční kaple v jižním Německu

Od roku 1992 plánovalo německé město Freiburg nové sídliště pro 10 000 obyvatel. Bylo vybráno stavební místo nejenom pro školu, mateřskou školku a obchodní středisko, ale také pro kostely obou největších církví – katolické a evangelické. Po několika letech se představitelé obou církví dohodli, že promyslí společné řešení. Vznikla idea ekumenického církevního centra. Stavba se skládá ze dvou částí, které slouží jako samostatné kostely pro římskokatolickou a evangelickou církev. Ty mají také společné prostory a mohou být propojeny do jednoho rozsáhlého celku.

Druhým příkladem ekumenické spolupráce je zatím nejnovější dálniční kaple v Německu s názvem Emauzská kaple. Kapli nezaložila žádná církevní instituce, ale soukromoprávní spolek. Z největší části byli do projektu zapojeni katolíci a evangelíci, z nichž mnozí na něm pracovali i bez nároku na odměnu. Myšlenka objektu je stejná jako v Emauzském příběhu: dům otevřený každému. I zde se setkávají lidé bez ohledu na konfesi a náboženské postoje.

Napište nám