Co je to lichva

S oblibou drahou půjčku nazveme lichvářstvím, zákon ale mluví trochu jinou řečí. Lichvu je totiž reálně velmi obtížně prokázat, i kdyby byl úrok třeba v řádu stovek procent ročně. Trestní zákon v § 253 o lichvě doslova říká: „Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.“ A dále: „Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá–li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.“

To znamená, že byste museli u soudu prokázat, že poskytovatel půjčky využil vaší tísně a nezkušenosti a zároveň měl z takového jednání „značný“ prospěch. Zákon neuvádí žádné číslo úrokové sazby nebo RPSN, kdy by se již jednalo o lichvu. V současnosti se o zákonném omezení lichvy hodně mluví, v praxi je ale nastavení nějaké přesné hranice, kterou by nešlo obcházet, velice obtížné. Omezení tak budou spíše směřovat k přísnější regulaci byznysu poskytovatelů půjček.

Rozhodčí doložka

Právě u smluv o půjčce s nebankovními můžete narazit na takzvanou rozhodčí doložku. Jedná se o ustanovení, které může dlužníka v případě problému se splácením dostat do velmi nevýhodné situace. V případě odsouhlasené rozhodčí doložky totiž o případných sporech nerozhoduje soud, nýbrž rozhodce. Ten může být jmenovitě ve smlouvě stanoven. Rozhodování skrze rozhodce je podstatně rychlejší než je tomu v případě soudního řízení, ale v tomto případě nemusí být pro dlužníka vůbec výhodné. V praxi se totiž velmi často jedná o rozhodce, se kterým věřitel dlouhodobě spolupracuje, a který mu může být „nakloněn.“ V případě Čermákových tomu tak nebylo, to ale není pravidlo a rozhodčím doložkám u smluv o úvěru se rozhodně vyhněte.

Bankovní a nebankovní společnosti

Nelze paušálně říci, že půjčování u nebankovních společností je vždy špatně. Je ale několik indicií, které by vás měly varovat. Seriózní úvěrové firmy, banky apod. si vždy ověřují bonitu klienta a jeho morálku splácení. To znamená, že chtějí znát výši vašich pravidelných příjmů (ať již na základě potvrzení od zaměstnavatele, doložení daňových přiznání nebo podle historie na běžném účtu), a že se podívají do registru dlužníků. Pokud toto společnost, u které si půjčujete, neudělá, mějte se na pozoru. Banky vám totiž v situaci, kdy si půjčku podle nich již dovolit nemůžete, prostě nepůjčí. Pokud nebankovní společnost i v takovém případě na úvěr přistoupí, jistě to není zadarmo. Znamením neseriózní společnosti může být i právě rozhodčí doložka nebo ustanovení o zajištění, kdy u půjčky na čtyřicet tisíc musíte dát do zástavy celý dům v osobním vlastnictví.

Zkrátka než podepíšete smlouvu o úvěru u nebankovní společnosti, dejte si pozor na všechny tyto záležitosti a poraďte se s nezávislým finančním poradcem (vlastnosti úvěru) nebo právníkem (náležitosti úvěrové smlouvy).

Než se zadlužíte…

Před každým zadlužením je třeba dodržet následující zásady. Ta absolutně nejdůležitější: vždy si přečtěte CELOU smlouvu a všemu v ní rozumějte. Než si vůbec půjčku vezmete, položte si otázku, zda ji opravdu potřebujete, jak ji budete splácet a jaké dopady bude mít splácení na rodinný rozpočet. Uvést můžeme i doporučení, abyste si nejprve několik měsíců odkládali bokem fiktivní splátku takové půjčky a „na vlastní kůži“ pocítili, jak tento výdaj zvládnete.

Díl zabývající se touto problematikou