David Kučera

David Kučera vystudoval obor ekonomie na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického a managementu na Newton College v Brně. Bezmála 15 let se věnuje investicím, pojištění a úvěrům v kontextu rodinných i firemních financí. Vedle lásky a zdraví považuje peníze za jeden z pilířů šťastného života. Tvrdí, že pokud se s nimi dobře zachází, učiní člověka svobodnějším.

Poradce David Kučera

Poradce David Kučera