Dokument zobrazující dva světy senzitivního génia 19. století a význam jeho objevů pro společnost v následujících staletích

Dokument režiséra Pavla Jiráska, který byl natočen pro právě oslavující brněnské studio ČT, odkrývá osudy Johanna Gregora Mendela. Životní cestu senzitivního génia 19. stoletím a osudy jeho objevu ve století 20. a 21. Mendel byl tvůrcem prvního modelu přenosu genetické informace v živém systému z generace na generaci. Mendelův odkaz byl v minulosti zatracován, přehlížen nebo zneužíván. Navzdory tomu je dnes celosvětově uznáván za jeden z nejdůležitějších podnětů současné vědy, ve svém dosahu srovnatelný s Darwinovou evoluční teorií. Jeho význam dnes dalece přerůstá do oblastí bio-informatiky a evoluční genetiky. Dokument posunuje vnímání Mendela v povědomí veřejnosti tímto směrem a poukazuje na jeho narůstající aktuálnost.

Je to téměř neuvěřitelné, ale i po více než sto letech po tzv. „znovuobjevení Mendela“ je stále co objevovat a doplňovat. Jako by význam Mendelovy práce narůstal, místo toho, aby na něm spočinula stále tlustější vrstva prachu, jak se na klasika patří. Nejen, že genetika, která vznikla na podkladě jeho objevu, je dnes nejdynamičtějším oborem přírodních věd (někteří proto nazývají nové století stoletím Mendelovým), ale další studium jeho geniálního způsobu vědecké práce a myšlení v nás vyvolává potřebu znovu přehodnotit naše dosavadní představy o evoluci, o vědě a technologii, o možnostech lidského poznávání, jinými slovy o tom, jaký je svět mimo nás a jací jsme my.

Zejména fascinující je např. to, že postup Mendelovy objevitelské práce, kterou prováděl v polovině 19. stol. (tedy dříve, než vyšla poprvé Darwinova slavná kniha O původu druhů), v principu na chlup přesně odpovídá postupu kybernetika, který by takto postupoval až dnes. Je to nepochybně Mendelův geniální, naprosto originální způsob myšlení, který způsobil to, že se dnes dá popsat podstata jeho objevu mnohem lépe a přesněji s využitím nejmodernější terminologie z oblasti informatiky, kybernetiky, teorie systémů a soft computing, než tomu bylo kdykoliv předtím.

Napište nám