Umělecký dokument představuje netradiční formou současné české fotografy Petra Zinkeho a Viktora Kopasze

Dvě postavy vstupují do krajiny a hledají obrazy, jimiž by vyjádřily své vnímání okolního světa, obrazy světů tušených a imaginárních. V paralelním dokumentárním dvojportrétu fotografů Petra Zinkeho a Viktora Kopasze se režisérka mapuje život a tvorbu dvou víceméně neznámých fotografů. Fotografování pro ně představuje způsob života a přemýšlení. Sleduje je při jejich cestách krajinou, ve fotokomoře i v různých osobních a rodinných rozpoloženích. Tyto tematické linie ale nejsou tak důležité jako linky náladové. Petr Zinke bloudí s velkým stativem a velkoformátovým fotoaparátem křovím a ve strukturách větví nachází paralely k okolnímu světu. Viktor Kopasz se vrací do krajiny svého dětství, na slovensko-maďarské pomezí, kde vytváří surreálně mytické obrazy. Jejich fotografie se jakoby odpoutaly od současného světa. Dva umělci putující krajinou hledají obrazy v ní ukryté, hledají odpovědi na okolní svět. Své úsilí reflektují s různou měrou nadhledu a úsměvu nad svým úsilím. Režisérce se podařilo zachytit tvorbu obou fotografů v kontextu života. Sledovala, jak se myšlení o fotografii promítá do reálného života a naopak.

Napište nám