Originální portrét Ivana Vyskočila, významného představitele autorského divadla

Ivan Vyskočil, český dramatik, prozaik a herec se narodil 27. dubna 1929 v Praze. Vystudoval herectví, režii, psychologii a pedagogiku. V letech 1950-1957 působil jako vychovatel v nápravných ústavech, posléze jako učitel psychologie a pedagogiky na AMU. Společně s Jiřím Suchým je spoluautorem text-appealové scény Reduta a spoluzakladatelem Divadla Na Zábradlí. V letech 1958-1962 byl jeho uměleckým vedoucím a působil zde i jako autor, herec a režisér. Od roku 1990 je profesorem a vedoucím Katedry autorské tvorby a pedagogiky na DAMU.

Ivan Vyskočil patří mezi představitele autorského divadla, jehož počátky se vážou k tzv. text-appealům, literárně-divadelními pořadům, složeným z povídek, komentářů a písniček.

Dokument věnovaný Ivanu Vyskočilovi není klasickým filmovým portrétem, ale svébytnou autorskou výpovědí. Tuto výjimečnou obrazovou báseň tvůrci natáčeli v průběhu několika let. Podařilo se jim proniknout nejen do podstaty Vyskočilovy tvorby a pedagogických metod, ale i odkrýt zdroj jeho celkového tvůrčího postoje k životu. Zachytili veselost, nápaditost a svobodomyslnost, které tuto osobnost celoživotně provázejí. Režisér Pavel Kolaja se při natáčení tohoto dokumentu volně inspiroval Vyskočilovou tvorbou a vlastní zkušeností jako student v jeho hodinách.

Napište nám