Zuzana Slavíková provází areálem barokní perly Moravy (2009). Režie P. Lokaj

Rozvoj barokního umění byl na Moravě podmíněn několika zvláštnostmi – chybělo hlavní umělecké centrum, země se nacházela na křižovatce mezi Vídní, severem Itálie a ostatními středoevropskými regiony. Střetávání různých myšlenkových proudů přispívalo k rozmanitosti vznikajících uměleckých děl. Aristokratické rodiny mívaly palác ve Vídni, ale rodová sídla budovaly v oblastech svých pozemkových držav. Většina moravských rezidencí se nacházela na jihu země v dosahu vídeňského dvora. Monumentální barokní zámek z počátku 18. století byl jen jednou ze součástí velkoryse koncipovaného areálu. Protihráčem mu byla architektura kláštera a loretánské kaple. Úkol spojit tyto objekty v harmonický celek připadl zahradě. A ta je dodnes, i přes všechny změny, opravdu nádherná.

Foto © Archiv ČT, Daniela Radková

Stopáž18 minut
Rok výroby 2009
 ST AD
ŽánrDokument