Vánoční koncert ze sídla Senátu Parlamentu České republiky

Vánoce jsou v evropské kultuře trvale spjaty s hudbou. Jen málokteré období církevního roku je tak bohatě provázeno hudbou jako čas vánoční. Není proto divu, že během liturgického roku se právě o těchto svátcích setkávala hudba duchovní, světská, lidová i umělá, díla uznávaných skladatelů i autorů neznámých. Vzhledem k centrální úloze pastýřů v biblickém příběhu je zcela přirozené, že lidové nápěvné prvky, charakteristické nástrojové stylizace i intonace pastýřského vytrubování nalezly cestu i do tak vytříbených forem české hudby 18. století, jako je symfonie, dechová partita, fuga nebo duchovní árie, a staly se posléze hlavními znaky nově vzniklého, specificky českého útvaru – vokální a instrumentální pastorely, které zahrnují nejrůznější skladby počínaje jednoduchou písní přes sborové skladby až po cyklické útvary. Kompozici pastorel se věnovali vesničtí kantoři i renomovaní tvůrci, všichni se stejným zaujetím a podařilo se jim oživit atmosféru vánoc, zvěstování, andělského jásotu, pastýřských dialogů, prostě celého vánočního poselství tak oduševněle, že vliv těchto skladeb zasahuje až do operních partitur Smetanových a Dvořákových a ještě dále až do naší současnosti, která si vánoce bez této hudby nedovede vůbec představit.

Napište nám