Situace v Tibetu je varováním pro celý svět. Potlačené nepokoje před olympiádou v Číně znovu upozornily na smutný osud země, která přišla v roce 1950 o svou nezávislost. Australský dokument.

Tento dokument se točil od března 2007 do března 2008. Natáčelo se v Austrálii, Číně, Indii a Tibetu. Do Tibetu museli jeho tvůrci vstoupit v přestrojení za turisty. Rozhovory s Tibeťany v Indii pořídili v březnu 2007, v listopadu 2007 a v březnu 2008. Tibeťané v Tibetu se na kameru báli mluvit. Čínský prezident a čínští velvyslanci v Indii a Austrálii byli k účasti na tomto dokumentu mnohokrát přizváni. Nikdy neposlali ani odpověď.

Tibet je země prodchnutá tradicemi a lidé jsou hluboce ovlivněni buddhismem. Základ jejich nenásilného boje za svobodu tvoří schopnost soucítění. Boje za svobodu, který nastal, když Čínská lidová republika provedla "mírové osvobození". Pro Tibeťany to však znamenalo něco docela jiného. To, co dnes celý svět zná jako Tibet, je ve skutečnosti Tibetská autonomní oblast. Jde o pouhou polovinu rozlohy Tibetu před čínskou okupací. Po okupaci byly hranice překresleny a provincie Amdo a Kham byly vymazány z mapy. Dnes jsou známy jako čínské provincie Chingai a Shizuan.

Napište nám