Den D – I. řada

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 12  
Sdílet
| Poslat odkaz

Pravidla

Pravidlo č. 1 – Prezentace

Podnikatel na začátku své prezentace uvede své jméno, jaký projekt bude prezentovat, množství peněz, které požaduje (v rozmezí 200 tis. až 3 milionů Kč – 3. a 4. řada, 1. a 2 řada – 200 tis. až 1,5 milionu Kč) a procentuální podíl ze své společnosti, který za tyto peníze investorům nabízí. Podnikatel má na toto představení jednu minutu, během které ho investoři nesmí přerušit, po uplynutí této doby investoři mohou začít mluvit. Prezentovat mohou dva podnikatelé (ve výjimečných případech i více).

Pravidlo č. 2 – Otázky a odpovědi

Podnikatelé nemusí odpovědět na všechny otázky, které investoři položí, ale cokoli udělají a řeknou, může ovlivnit výsledek prezentace a rozhodování investorů. Současně se podnikatelé sami mohou ptát na cokoli, co jim pomůže v rozhodování, zda je pro ně investor tím správným partnerem pro uzavření obchodu.

Je důležité si uvědomit, že vše, co zazní během prezentace před kamerami, může být odvysíláno. Podnikatelé nemohou dodatečně požadovat a ovlivňovat, zda něco bude či nebude odvysíláno.

Pravidlo č. 3 – Čas

Čas, který mají podnikatelé k dispozici, není omezený. Investoři se mohou ptát tak dlouho, dokud všichni jasně neřeknou, že o účast v projektu nemají zájem nebo dokud nedojde k uzavření obchodu mezi podnikatelem a jedním nebo více investory. Jakmile všichni investoři řeknou, že o účast nemají zájem, prezentace končí, podnikatel se musí rozloučit a opustit místnost.

Rozhodnutí investorů je neměnné. Pokud investor jednou řekne, že o investici nemá zájem, nesmí své rozhodnutí změnit a znovu se zapojit do vyjednávání. Výjimky jsou možné v případě, kdy se výrazně změní situace nebo zazní dosud nezveřejněná důležitá informace. Pokud k tomu nemá vážný důvod, měl by investor také po zbytek prezentace mlčet tak, aby mohla proběhnout debata mezi soutěžícím a investory, kteří jsou ještě ve hře.

Pravidlo č. 4 – Peníze

Podnikatel musí od investorů získat minimálně takovou částku, kterou oznámil na začátku své prezentace. Pokud ji nezíská, považuje se jeho prezentace za neúspěšnou a podnikatel odchází s prázdnýma rukama – bez peněz.

Pokud investor nabídne podnikateli pouze část požadované částky, podnikatel má právo získat zbytek částky od ostatních investorů.

Investoři sami nesmí o výši částky vyjednávat, mohou ale požadovat vyšší podíl než nabízí podnikatel. Pokud k tomu dojde, má podnikatel právo, pokud to považuje za nevyhnutelné, navýšit požadovanou částku – s vědomím, že to může mít vliv na další vyjednávání.

Pravidlo č. 5 – Společná investice

Každý investor investuje a vystupuje sám za sebe. Investoři investují své peníze a je proto jejich výsadním právem rozhodovat o tom, kam investují a kolik. Je na podnikateli, aby je přesvědčil.

Jak už bylo řečeno, podnikatel má možnost dospět k finální požadované částce tím, že ji získá po částech od více investorů. Na investici se tak může podílet jeden až pět investorů, přičemž s každým zvlášť podnikatel vyjednává o výši podílu.

Pravidlo č. 6 – Odmítnutí

Podnikatel může odmítnout investici od investora, o němž není přesvědčen jako o vhodném partnerovi pro uzavření obchodu a další spolupráci.

Pravidlo č. 7 – Obchod

Smlouva uzavřená mezi investorem a podnikatelem je nepsanou dohodou založenou na svobodné vůli obou stran a jejich zájmu spolupracovat na projektu.

Nicméně, může se stát, že v následujícím procesu uzavírání smlouvy a vyjednávání konkrétní podoby spolupráce nedojde k dohodě obou stran. V takovém případě, kdy k dohodě nelze dospět, ani jedna ze stran nemá právo dožadovat se uzavření smlouvy.

Česká televize zůstává za všech okolností nezávislým zprostředkovatelem prvního kontaktu mezi investorem a soutěžícím a nemůže být jakýmkoli způsobem součástí uzavírané smlouvy a garantem následného obchodu. Po ukončení natáčení štáb umožní investorovi a úspěšnému podnikateli následné setkání bez kamer, v jehož rámci dojde k výměně potřebných kontaktů. Vše další je záležitostí komunikace mezi investorem a podnikatelem, Česká televize si pouze vyhrazuje právo sledovat a natočit s časovým odstupem vývoj projektů, do kterých investoři investovali, tak i těch, které potřebnou částku nezískaly.

Pravidlo č. 8 – Advokát

Podnikatel má povoleno vzít si s sebou a ve vhodnou chvíli přivolat jednoho „advokáta“, který může zodpovědět některé náročné otázky investorů. „Advokátem“ musí být někdo, kdo je úzce seznámen s projektem a je v něm přímo zainteresován (často například účetní, finanční ředitel nebo někdo, kdo má dokonalý přehled o financích a obchodních výsledcích). Podnikatel může požádat o předvolání „advokáta“ kdykoli v průběhu prezentace poté, co ukončí svoji úvodní představovací řeč.

Každý „advokát“ musí být předem schválen štábem České televize a projít stejnými schvalovacími procedurami jako jakýkoli jiný soutěžící pořadu Den D.

Stopáž: 45 minut – Rok výroby: 2009 – P  ST
Žánr: Zábava
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.