Je možné kreslit věci viditelného světa, aniž bychom je viděli? Výtvarník Dino Čečo přišel s unikátní metodou, která umožňuje nevidomým malovat obrazy.

V Česku žijící a tvořící malíř bosenského původu Dino Čečo vynalezl způsob, jak otevřít bytostně vizuální výtvarný svět těm, kteří nevidí. Díky světově unikátní haptické metodě mají nevidomí možnost se výtvarně projevit, malovat své vize, sny a pocity. Jejich díla si pak na výstavách mohou prohlížet i nevidomí diváci.

Dokument Jaroslava Černého přibližuje životní a umělecký příběh Dina Čeča, jeho společnou práci s nevidomými dětmi i samotný výtvarný svět nevidomých.

Napište nám