Proč muži pořád bojují a dělají všechno možné, aby se vyšvihli v práci nahoru nebo získali ženu? Jakou roli v tom hraje testosteron? Dokument BBC

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný
Video není k dispozici

Co muže neustále žene dopředu? Látka, která takovéto chování způsobuje, je produktem jejich vlastních těl a neustále pulzuje jejich cévami: testosteron. Dokáže změnit ženu v muže. Ovlivňuje ta nejdůležitější rozhodnutí v mužově životě. Vědci dnes zkoumají samce nejrůznějších živočišných druhů, aby odhalili všechny záhady testosteronu. Je tato látka tajnou přísadou, která z nás dokáže učinit toho nejúspěšnějšího samce?

Tento hormon vytváří vlastní podstatu mužství. Ženy ho mají sedmkrát méně, také ale nejsou imunní k jeho účinkům. Aby vědci lépe pochopili, jak funguje testosteron u lidí, zaměřili se na počáteční stádium jejich života. Na začátku své existence všichni vypadáme jako samičky. Na budoucí chlapce i děvčátka působí v děloze jejich vlastní testosteron. Chlapci ho ale tvoří víc. Jeho hladina dosahuje vrcholu ve čtvrtém měsíci. Množství testosteronu, kterému jsou plody mužského a ženského pohlaví v tomto období vystaveny, ovlivňuje vývoj jejich těla i mozku. Menší koncentrace je spojena s lepšími verbálními schopnostmi. Vyšší hladina testosteronu zase vede k lepší prostorové orientaci, která se například projevuje v testu s rotací objektů nebo při parkování na ulici.

Hormon je chemickou látkou, která předává signály různým částem těla prostřednictvím krve. Nervový systém je založen na komunikaci prostřednictvím signálu, který se předává krok po kroku. Hormony naopak fungují jako rozhlasové vysílání. To se šíří do celého těla a tam, kde jsou pro ně receptory, tělo reaguje. Je to tedy celotělový komunikační signál. Všechny hormony se uvolňují do krve, takže mohou obrazně řečeno „zaťukat na dveře“ každé buňky, aby se přesvědčily, jestli pro ně nemá receptory. Tímto způsobem mohou ovlivňovat stav celého těla. Množství testosteronu v těle se dá přirovnat ke špetce cukru v olympijském plaveckém bazénu. Přesto má tak výrazné účinky.

Puberta

Po vysokých hladinách na počátku života je hladina testosteronu u malých chlapců nízká. V té době se u nich budují fyzické předpoklady pro následující období. Pubertu. Éru testosteronu, kdy se chlapci mění v muže. V této době hormony kromě fyzického vzhledu mění také chování. Většina chlapců začíná projevovat v tomto věku zvýšený zájem o dívky a jsou víc ochotni riskovat. Na lidech je zajímavé – a zdá se, že to platí pro všechny kultury – že v době dospívání se rapidně zvyšuje úmrtnost. Toto období trvá zhruba od 16 do 22 let.

Klikněte pro větší obrázek Riskantní chování u dospívajících má zřejmě fyziologické důvody. V době značného zvyšování hladiny testosteronu se prudce zvyšuje úmrtnost mladistvých. Možná, že pro jejich pocit neporazitelnosti, který mají, existuje nějaký evoluční důvod. Samci v tomto věku věnují mnohem víc energie soupeření a snaží se zjistit, co se líbí samičkám. Jak by se jim mohli zalíbit. Pokud riskantní chování nějakého samce přitahuje pozornost tuctu samic, díky čemuž by mohl získat jejich přízeň, mohl by s nimi potenciálně zplodit tucet potomků. Totéž ale neplatí pro samici. I když se jí podaří přilákat 12 partnerů, nemůže s nimi mít 12 potomků. Samičky většiny druhů investují do nového potomstva víc energie než samci, proto jsou při výběru partnera mnohem náročnější. To nutí muže k celoživotnímu vzájemnému soupeření, k němuž je pohání pohlavní hormony.

Touha po spáření

Ve dvaceti letech dosahuje testosteron u muže své základní hladiny. Jeho koncentrace může být relativně vysoká nebo nízká. Hladina tohoto hormonu ale není u jedince statická. V různých situacích se může měnit. Studie na zvířatech ukazují velké změny hladiny testosteronu projevující se při jakémkoli druhu soupeření samců mezi sebou. Vědci chtěli zjistit, zda se výsledky těchto studií dají aplikovat i na člověka. Začali proto studovat sportující muže. Testosteron nejdřív vybudí soutěživost a potom jeho hladina kolísá podle úspěšnosti. Její zvýšení povzbuzuje chuť do dalšího boje. Pokles zase snahu stáhnout se zpátky. Vysoká hladina testosteronu má také své negativní stránky. Jedinec při ní ztrácí hodně energie. Tělo kvůli boji a agresi vyčerpává zdroje, které potřebuje imunitní systém a zajištění dalších funkcí organizmu.

Testosteron začíná ovlivňovat muže ještě před tím, než se narodí, a pokračuje v tom po celý zbytek jejich života. Je to hormon, který signalizuje organizmu, aby budovalo znaky typické pro samce. Testosteron podněcuje chování, které má přilákat samičku, a je hnací silou bojechtivosti a soutěživosti samců v celé živočišné říši. Testosteron podněcuje úsilí, kterému přírodovědci říkají „touha po spáření“. Samci mají větší pravděpodobnost, že se vyplní, když budou mít na svém těle více svalů. Hormon působí na mozek tak, aby o spáření neustále usiloval. Zdá se tedy, že značná část chování samců je skutečně ovlivněna testosteronem.

Po čem ženy touží?

Testosteron hraje v rozmnožování velice důležitou roli. Je jeho pověst, že činí muže úspěšnými u žen, pravdivá? U většiny živočišných druhů samci s vyšší hladinou testosteronu bojují o samičku energičtěji než jedinci s nízkou hladinou. Studie u lidí ukázaly, že muži s vysokou koncentrací jsou průbojnější a více flirtují. Mívají většinou více partnerek a méně často se žení. Chtějí ženy takovéto muže? Odpověď je ano i ne. Výzkumy prokázaly, že ženy víc dávají přednost mužům s vysokou hladinou testosteronu, když prodělávají ovulaci. Většinu času ale preferují muže s méně mužnými tvářemi. Když se mužova tvář uměle změní, aby měla ženštější rysy, ženy si je častěji vybírají jako potenciální dlouhodobé partnery. Ukazuje se, že miliony let evoluce učinily z žen mistry v odhadování hladiny testosteronu u mužů. Vědci dosud pořádně nevědí, jak to dělají. Domnívají se, že ženy umí hodnotit i nenápadné výrazy mužské tváře.

Klikněte pro větší obrázek Čím má člověk vyšší hladinu testosteronu – platí to pro muže i ženy – tím víc je znepokojuje ohrožení jeho společenského postavení. Očekává se, že u osob s vyšší hladinou testosteronu nalezneme větší aktivaci insuly, když se k nim někdo zachová nespravedlivě. Testosteron tedy nezpůsobuje jen agresivitu mužů, ale zřejmě ovlivňuje i naše reakce v situacích, kdy je ohroženo naše společenské postavení. Je ale dokonce možné, že tento hormon ovlivňuje i budoucí osud našich genů. Nikdy nevíte, jestli si vás náhodou zrovna neprohlíží váš budoucí partner nebo partnerka.

Ať už to ale zvládají jakkoli, znalost o mužově hladině testosteronu je velmi důležitá informace. Výběr správného samce je základním předpokladem úspěchu samiččiných potomků. Strategie vybírání jsou ale různé. Některé samice vybírají jen dobré geny. Samci s nimi nevytvářejí žádný svazek. „Oplodni moje vajíčka a jdi.“ Nestarají se, co potom bude partner dělat pro ně a pro jejich potomky. Na druhé straně u člověka žena nečeká, že jí muž poskytne jen sperma, čeká od něj ještě něco jiného.

Umění se přizpůsobit

Klikněte pro větší obrázek Tendenci mužů zůstat s jednou partnerkou ovlivňuje jejich hladina testosteronu. Partnerka ale může tento proces ovlivnit. Hormon se přizpůsobuje změně okolností. Testosteron zřejmě podněcuje muže, aby si vyhledali partnerku. Jakmile ji ale najdou, stane se něco zvláštního. Když se muž ožení, jeho hladina testosteronu klesne. A když se rozvede, zase se zvedne. Většinou se ale zvedá už asi rok před rozvodem. Je těžké říct, co začíná dřív – jestli touha po rozvodu nebo vzestup hladiny testosteronu. Jsou případy, kdy vyšší testosteron může být méně vhodný pro udržení dlouhodobého svazku s partnerem. Zřejmě je to způsobeno tím, že to muže nutí stále soupeřit a dvořit se dalším partnerkám.

Vědci se nyní snaží zjistit, jak přesně existence potomků snižuje hladinu pohlavního hormonu u mužů. Výsledky jedné studie naznačují, že tento vliv bude velice silný. Stačí dokonce držet chvíli v náruči panenku ve formě dítěte a hladina testosteronu poklesne. Možná že tento účinek se vyvinul proto, aby muži investovali víc energie do svých potomků než do snahy o plození dalších. Hladina testosteronu mírně kolísá v závislosti na okolnostech, vztazích a věku.

Klikněte pro větší obrázek Podle výzkumné studie z roku 1999 měli muži z dělnických povolání v průměru o 8 % vyšší hladinu testosteronu než jejich nadřízení, manažeři a úředníci. Možná že mužský pohlavní hormon podněcuje chování, které se víc hodí pro určité formy pracovního prostředí. Ve společnostech, kde hraje nejdůležitější roli inteligence a vzdělání, představuje testosteron ve schopnostech muže divokou kartu, která mu může pomoci, ale může ho také potopit.

Originální názevScience of men
Stopáž50 minut
Rok výroby 2008
 ST
ŽánrDokument