Jak jsme připravovali vysílání socialistické ČST.

Jen dva měsíce trvala příprava projektu DEN ČST, pokus o co nejpřesnější rekonstrukci 24 hodinového vysílání ze socialismu roku 1989. Během této doby museli autoři za pomoci archivářů, jak českých, tak i slovenských prohlédnout stovky hodin vysílání dramatických pořadů, publicistiky, pořadů pro děti a mládež, ale i dokumen-

tárních filmů. Bylo třeba v soukromých archivech vyhledat a vykoupit zbytky reklam, které Česká televize nevlastní. A potom podle zpráv " Hlášení o vysílání" sestavit sobotní program listopadového vysílání 1989 Československé televize. O tom o všem se snažil podat zprávu dokumentarista Martin Miler, který celý projekt sledoval ze zákulisí.

Napište nám