Všechna rána světa

Francouzský cyklus o rodinných zvycích a rituálech spojených se vstáváním a snídáním