O filmu

Česká televize natočila třídílný televizní film Bludičky o velkém problému naší současné reality – o dětech z dětských domovů, které na pokraji své dospělosti vstupují do normálního života, na nějž jsou jen málo připraveni a s nímž se musí mnohdy bolestně srovnat.

Scénář Ivo Pelanta vypráví příběh více než aktuální a více než společensky potřebný.

„Děti, které prožily svůj život v dětských domovech, vycházejí do normálního světa. Jsou jako my, ale ne úplně. Cosi jim chybí, cosi nemohly nikdy dostat, ať se stát a jeho instituce snažily sebevíc – zkušenost normální rodiny. Nevstupují do běžného občanského života jako běžní mladí lidé, tedy samozřejmě a přirozeně, s vnitřní i vnější výbavou, kterou dává rodina – ony musí v tom obyčejném světě kolem sebe nejdříve něco důležitého nalézt, objevit a mnohdy si i bolestně prožít. Příběh maličkého klanu tří sourozenců, Marie, Adama a Evy, kteří celý svůj dosavadní život prožili v dětském domově, vypráví právě o tomto okamžiku nárazu mladých lidí bez rodinné zkušenosti na realitu, běžnou a obvyklou každému z nás, co jsme měli to zdánlivě samozřejmé štěstí v rodině vyrůstat. Je to příběh jejich dozrávání, které je obtížnější právě o to, co jim chybí a co musejí bolestně nalézt,“ popisuje příběh dramaturg Jan Otčenášek.

Režie se ujala Irena Pavlásková, za kamerou stojí Marek Diviš. Hlavní role byly svěřeny Janě Pidrmanové, Filipu Cílovi a Tereze Nvotové, do dalších rolí byli obsazeni například Miroslava Pleštilová, Jan Zadražil, Růžena Merunková, Pavel Řezníček, Rostislav Novák ad.

Většina natáčení proběhla v obci Pyšely, v tamním dětském domově a jeho okolí. Filmovalo se celkem 31 dnů.

Bludičky jsou v roce, kdy „Počítáme s dětmi“, otevřeným a bezprostředním příspěvkem České televize k problému, který se už dnes – a velmi silně – dotýká nás všech.