Na IV. sjezdu Svazu československých dramatických umělců pronesl herec Miloš Kopecký velmi ostrý projev

Na IV. sjezdu Svazu československých dramatických umělců pronesl herec Miloš Kopecký velmi ostrý projev

Přestavba, projekt generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova, který měl oživit „socialismus“ v SSSR a v zemích sovětského bloku a přispět k jeho konkurenceschopnosti, se v Československu rozvíjel jen mimořádně pomalu a vedení KSČ ho chtělo omezit pokud možno jen na ekonomickou sféru. Rozhodně chtělo zabránit interpretaci celého projektu jako výzvy k přehodnocení politického vývoje od roku 1968 a zpochybnění vlastních mocenských pozic. Ve společnosti zdevastované dlouhými lety tzv. normalizace a nedůvěřivé k možnosti jakékoliv obrody „reálného socialismu“ se našla jen hrstka lidí působících v oficiálních strukturách, kteří dostatečně rezolutně požadovali široké přijetí myšlenek Gorbačovovy perestrojky a jejich rozsáhlou aplikaci v českém a slovenském prostředí, včetně odchodu nejzkompromitovanějších osob normalizačního vedení. Patřil k nim i populární herec Miloš Kopecký, který pronesl v dané době velmi odvážný projev na IV. sjezdu Svazu československých dramatických umělců. Mj. v něm požadoval vytvoření nové, podstatně vyšší mravní a duchovní úrovně společnosti, která měla ctít svobodu, pravdu a toleranci. Oficiální tisk s Kopeckého projevem naložil po svém – v deníku Rudé právo vyšel výrazně seškrtaný, bez naprosté většiny kritických pasáží. V původní podobě ovšem koloval na kazetách, takže alespoň někteří se s ním mohli seznámit. Je ale velká otázka, zda by i tak třeba radikální babi uspokojil.Projev M.Kopeckého na IV.sjezdu SČDU; ČST

Ve stopách doby