Do Československa přijel kubánský předák Fidel Castro. Dostal tu Řád bílého lva s řetězem a čestný doktorát UK

Do Československa přijel kubánský předák Fidel Castro. Dostal tu Řád bílého lva s řetězem a čestný doktorát UK

Fidel Castro byl v červnu 1972 v Praze přijat s velkou pompou, jak se slušelo na státníka ze spřáteleného státu. Dostal zde nejenom kulovnici nebo bibliofilský výtisk Reportáže psané na oprátce v kožené vazbě, ale byl zahrnut i různými oficiálními poctami a vyznamenáními. Mj. jiné obdržel nejvyšší československé vyznamenání - Řád bílého lva I. třídy s řetězem. To jasně ukazovalo, že je Castro vnímán úplně jinak než nějakého běžného potentáta prosovětského režimu v rozvojové zemi. Naopak se dostával na úroveň státníků z bratrských zemí jako bylo třeba NDR, Polsko či Maďarsko. Ostatně Řádem bílého lva byli vyznamenáno dalších pět členů kubánské delegace, že člen sekretariátu ÚV KS Kuby Carlos Rafael Rodriguez obdržel řád I. stupně, na ostatní vybyl druhý stupeň. A to ještě dalších sedm důstojníků putujících s Castrem bylo obdařeno Řádem rudé hvězdy. Kromě řádu a různých dárků si bývalý advokát Castro odvezl také titul dr. honoris causa v oboru právních věd z Univerzity Karlovy v Praze. To bylo mimořádné ocenění, protože Univerzita Karlova ani v této době s politicky motivovaným udělováním titulu honoris causa až tak nehýřila. Doktoranda představil děkan právnické fakulty UK pozdější rektor profesor Zdeněk Češka, který údajně vzbudil zalíbení kubánského šéfa díky své vysoké postavě. Stál před nelehkým úkolem prezentovat vědecký přínos díla Fidela Castra. Zdůraznil proto, že doktor Fidel Castro se „mimořádně zasloužil o národně osvobozenecký boj utlačených národů“ , a že „je příkladem vzdělance, právníka, který dal své vědění do služeb revolučního boje a socialismu“. To ovšem neznělo jako důvod pro vysoký titul ze staroslavné univerzity příliš přesvědčivě. A samozřejmě Univerzita Karlova v Praze podobnými kroky vyhovujícími politickým zájmům režimu ztrácela ve veřejnosti důvěryhodnost. Univerzita Karlova v Praze si to uvědomovala a uvědomuje, ale zbavit někoho již uděleného titulu doktora honoris causa není v současné době právnicky možné.Československý filmový týdeník 1972; Krátký film

Ve stopách doby