Expresionista, kterého obdivovali Modigliani i Chagall. Francouzský dokument.

Expresionistický styl původem litevského malíře Chaima Soutineho (1894-1944) byl hluboce ovlivněna jeho příchodem do Paříže v roce 1913, ve dvacátých letech se tam také setkal a spřátelil s Modiglianim a Chagallem. Jeho dynamický styl vycházel z obrazů Vincenta van Gogha, i když prohlašoval, že se mu van Gogh nelíbí. Rovněž tvrdil, že pohrdá stylem svých současníků a že je lhostejný k experimentům kubismu a fauvismu. Pracoval ve svém vlastním stylu a proklamoval, že chce být spíše spojován se starými mistry jako byl například Rembrandt, nicméně prodloužené tvary jeho postav jsou spíše inspirovány stylem Tintoretta a El Greca. Jeho obvyklými tématy byla zátiší, bouřlivé krajiny inspirovaná Cézannem a psychologické portréty pekařů a sluhů. Téměř na všech jeho plátnech je zobrazen tajemný smutek a melancholie a pocit osamění. Soutinovy impulzivní tahy štětcem inspirovaly svobodný styl Willema de Kooninga, pro kterého zobrazovaly duši expresionismu.

Napište nám