Druhá světová válka

Největší válečný konflikt v dějinách lidstva byl zahájen 1. září 1939, kdy nacistické Německo obsadilo sousední Polsko. Vzápětí se na jeho obranu postavila Francie, Austrálie a Velká Británie. Tou dobou už byla Čína obsazená Japonskem, a tak se válka přesouvá i mimo Evropu. Jižní Afrika vyhlásila válku Německu 6. září a postupem času se do konfliktu zapojovaly další a další státy. Příčina vzniku konfliktu byla zakotvena ve výsledcích první světové války, nespokojenosti s rozdělením území jak ze strany poražených, tak i ze strany vítězů. Dalším faktorem byla hospodářská krize, která napomohla vzestupu totalitních režimů.

Během roku 1939 kapitulovalo Polsko a do konfliktu za zapojily další i mimoevropské země. V listopadu začala tzv. zimní válka, kdy Sovětský svaz napadl Finsko. Konflikt trval až do března následujícího roku. V roce 1940 pak Němci napadli Dánsko, Norsko a země Beneluxu. Do války vstoupila po boku fašistického Německa i Itálie. Po vítězství nad Francií, zaútočili Němci v létě roku 1940 na Británii. Následovalo tažení na Balkán a vypuknutí konfliktů v Africe. V roce 1941 je německým wehrmachtem napaden Sovětský svaz, který si původně sjednal s Německem pakt o neútočení. Téhož roku vstupují do války i Spojené státy americké, do té doby neutrální.

Na podzim roku 1942 započala jedna z největších bitev této války, bitva o Stalingrad, kde Němci utrpěli nemalou porážku a začali ustupovat. Následovalo vítězství Spojenců v Africe, osvobození Ukrajiny, vylodění spojenců v Normandii a postupné osvobozování západní Evropy. Jedna z posledních důležitých bitev, bitva o Berlín, jež měla za následek kapitulaci Němců a podepsání příměří se odehrála 16. dubna. Příměří bylo podepsáno 8. května roku 1945.

V bojích setrvávalo stále ještě Japonsko, které odmítlo Spojenci vynucovanou kapitulaci, což zapříčinilo rozhodnutí amerického prezidenta Trumana o použití jaderné zbraně. Šestého srpna 1945 tak byla svržena atomová bomba na Hirošimu. Japonsko nakonec kapitulovalo 15. srpna téhož roku, příměří podepsalo 2. září 1945. Druhá světová válka trvala šest let a jeden den k tomu, o život během ní přišlo podle odhadů až 60 milionů lidí. Bojovalo se na třech kontinentech a zapojilo se do ní více než 50 států.