O světci uctívaném v USA a utajovaném v Čechách, odkud pocházel, a jeho následovnících

Americký misionář, biskup a průkopník školství v USA Jan Nepomuk Neumann byl mužem, který se nevzdával. Chtěl se stát knězem, ale v Čechách to nebylo možné, proto roku 1836 odešel do Ameriky. Stal se nejen knězem, ale roku 1842 složil řeholní sliby jako první redemptorista na americkém kontinentě a roku 1852 přijal biskupské svěcení.

Byl schopný začínat znovu, hledat nové cesty, aby mohl uskutečnit své sny. Možná právě pro tuto vlastnost je dodnes osobností, kterou mnozí považují za svůj vzor a nacházejí sílu v jeho ideálech. A patrně zde pramení i snaha komunistů o utajení svatořečení tohoto rodáka z Prachatic v roce 1977. Režisérka S. Lazarová ve svém dokumentárním filmu o životě a působení sv. Jana Nepomuka Neumanna se vydala s jeho obdivovatelem Danielem Hermanem nejen na Šumavu, ale i do USA, kde Jan Nepomuk Neumann působil nejen mezi přistěhovalci, ale i mezi Indiány.

Napište nám