Skvělá komedie o tom, jak lze život hrát a hrát, až jej prohrát. Proslulý příběh A. N. Ostrovského v provedení souboru Městského divadla v Brně.
Hrají: Z. Herfortová, M. Havelka, J. Dvořák, P. Ptáčková, I. Ondříček, E. Jelínková, J. Tomek, R. Novák a další. Divadelní režie Z. Černín. Kamera V. Damborský. Televizní režie R. Tesáček.

Komedie A. N. Ostrovského patří k nejhranějším svého autora a také k nejproslulejším ruským komediím 19. století. Výborně napsaný příběh o tom, jak jeden lakomec se snaží vyzrát na druhého, o tom, jak stará dostane chuť na mladého a v neposlední řadě přítomnost divadelního prvku v podobě dvou potulných herců umožňují rozehrát nejen ohňostroj komediálních situací, ale zároveň sdělit něco podstatného o lidech a době, kterou žijeme. Kupodivu režisér Zdeněk Černín ani postavy nemusel oblékat do současných kostýmů, abychom měli pocit, že se díváme na své současníky. Inscenace měla premiéru v říjnu roku 1998 v Městském divadle v Brně a Zdena Herfortová, představitelka statkářky Gurmyžské byla v tomtéž roce nominována za tuto roli na Cenu Thálie.

Napište nám