Diskuse

Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, na Divácké centrum ČT nebo použijte tento formulář.
  • mirek56 5. 9. 2009 13:11 Celá diskuse

    S K U T E Č N O S T

    HISTORICKÁ PRAVDA O POLSKU OD ROKU 1934
    °° NACISTICKÉ NĚMECKO MĚLO OD ROKU 1934 POLSKO SE „SANAČNÍM REŽIMEM“ ZA SVÉHO SPOJENCE, PRO PROTISOVĚTSKOU A PROTIČESKOU ANGAŽOVANOST !!! Již několik dnes publikujících NĚMECKÝCH publicistů a archivářů upozornilo, že Adolf HITLER ve svých strategických záměrech počítal dokonce také S POLSKEM V PROTISOVÉTSKÉM TAŽENÍ a odměnou pro VARŠAVU měla být část Ukrajiny. Nakonec se vývoj ubíral JINOU CESTOU. ° VAROVÁNÍ LEVICOVĚ, reformně i revolučně orientovaných politických emigrantů nabývá VÁHU a zpravodajské centrály se dostávají k ucelenějšínu pohledu na výbojný NEMECKÝ IMPERIALISMUS. Také SOVĚTSKÝ STÁT se opakovaně přesvědčoval, že zájmem KAPITALISTICKÉHO SVĚTA, dokonce i států s FORMÁLNÍ DEMOKRACIÍ A LIBERALISTICKOU EKONOMIÍ, by nejraději bylo VYŘADIT MOSKVU Z MEZINÁRODNÍ POLITIKY !!! * Konkrétním DŮKAZEM je skutečnost, že okleštěné POMNICHOVSKÉ ČESKOSLOVENSKO DOSTALO ZARUKY ZA NOVĚ STANOVENÉ A NESPRAVEDLIVĚ DEFINOVANÉ STÁTNÍ HRANICE !!! SOVĚTSKÁ VLÁDA se dotázala v Praze, zda ba byl zájem, aby také SSSR, jako dosavadní spojenec se podílel na garančních zárukách. DEMORALIZOVANÁ VLÁDA V PRAZE ODNÍTLA, že tak mohou učinit jen mocnosti „CTYŘ“, ÚČASTNÍCI MNICHOVSKÉHO DIKTÁTU. Pro Moskvu to byl jasný DŮKAZ NEZÁJMU o sovětskou protifašistickou a protiněmeckou angažovanost. Pro českou KOLABORANTSKOU PRAVICI vyvstává jen malý úkol, dohledat dokumenty o konzultaci Prahy s Berlínem v této věci. ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITY by zajisté byl v této věci vhodnou institucí. A nebyly v tom i prsty ANGLIE A FRANCIE ??? * ° ZÁSTUPCI SOVĚTSKÝCH VOJSK upozornili moskevskou konferenci, že sovětská armáda je ochotna pomoci, ale pohledem na mapu je jasně vidět, že nesousedí s Německem a místo prázdných slibů a frází by bylo vhodné, aby FRANCIE A VELKÁ BRITÁNIE požádaly polskou vládu, aby dala souhlas k postupu sovětských jednotek polským územím až na HRANICE NĚMECKA. SOVĚTI dokonce navrhovali pro VARŠAVU přijatelnější směr postupu na Královec,východní Prusko a podél Baltického pobřeží, sovětské divize by nešly středem POLSKA, které mělo ŠPATNÉ SVĚDONÍ, ŽE UKRADLO v letech 1919-1920 téměř 100 000 km2 západního BĚLORUSKA A západní UKRAJINY. Polská vláda s PRAVICOVÝM REAKČNÍM A DEBILNÍM VEDENÍM dokázala pouze sdělit, ŽE O POMOC NESTOJÍ, A NEBUDE O NI ŽÁDAT a pokud sovětská vojska vstoupí na polské území, BUDE KLÁST BRANNÝ ODPOR !!! BYLO TO DEBILNÍ ROZHODNUTÍ !!! * I ve vzdálené Argentině na Vojenské akademii vyšla odborná úvaha, ŽE NĚMECKO MŮŽE BÝT PORAŽENO JEN V KOALIČNÍM BOJI VELKÉ BRITANIE FRANCIE A SOVĚTSKÉHO SVAZU !!! I náš plukovník Emanuel MORAVEC, když ještě nebyl KOLABORANTEM A ZRÁDCEM, napsal úvahu, aby se zavděčil Benešovu HRADU, že Německo mohou porazit jen VELKÁ BRITÁNIE, SOVĚTSKÝ SVAZ, a pokud na straně NĚMECKA bude i JAPONSKO, tak bude nutná spolupráce S USA. Rozhodnutí POLSKÉ „SANAČNÍ VLÁDY“ bylo vlastně POSLEDNÍ SLUŽBOU NACISTICKÉMU NĚMECKU A TRVALE ZABLOKOVALO DALŠÍ JEDNÁNÍ !!! Okamžitý teoretický návrh, aby silné francouzské a britské loďstvo vplulo na Balt a přepravilo sovětská vojska na některé vhodné místo na pobřeží severního NĚMECKA, a nikdo by nemusel procházet POLSKÝM územím, NEBYL BRÁN VÁŽNĚ A NEBYL ANI REALIZOVÁN !!! POLSKÁ REAKČNÍ DEBILITA se prokázala ještě NEJEDNOU. * V roce 1942 FRANCIE A ANGLIE ODVOLALA SVÉ PODPISY POD MNICHOVSKÝM DIKTÁTEM a v komuniké se „sanační vládou“ londýnská exilová vláda PROTESTOVALA, že nebyla konzultována. Odvolání popisu pod MNICHOVEM znamenalo návrat předmnichovským hranicím Československa a jak k tomu POLSKÁ PRAVICE přijde, že již nebude moci podržet TĚŠÍNSKO ? DALŠÍ NEPŘÍSTOJNOST vyrobila POLSKÁ VLÁDA ještě v roce 1944, kdy ZAKÁZALA ilegální polské vojenské organizaci „sanačního“ původu, informovat SOVĚTSKÉ VEDENÍ, že chce vyvolat ve VARŠAVĚ POVSTÁNÍ. Hrozila dokonce TRESTEM SMRTI tomu, kdo by to MOSKVĚ SDĚLIL. Nicméně, když povstání vypuklo, dostavil se ze SOVĚTSKÉ strany důstojník s návrhem na koordinaci. BYL ZASTŘELEN jako agent provokatér. Stačilo počkat nějaký čas a prokázalo by se, zda je schopen něco konkrétního vyjednat a realizovat. Nesmíme zapomenou, že VARŠAVSKÉ POVSTÁNÍ má dvojí charakter, je to povstání PROTINACISTICKÉ, ALE I PROTIRUSKÉ, PROTISOVĚTSKÉ. * Neznám stát, který by přednostně poskytl pomoc, když jeho důstojník, určený pro spojení, byl povstalci POPRAVEN. Přitom se vědělo, že žádné povstání v Evropě nezvítězí, pokud nedostane pomoc od některé protifašistické MOCNOSTI. PROTISOVĚTSKÉ stanovisko zaznělo v okamžiku, kdy varšavské povstalecké vedení s důstojníky „sanačního režimu“ vyhlásilo PLNOU SUVERENITU i nad regiony, kde NEVLÁDLO, i nad západní Ukrajinou a západním Běloruskem ZABRANÝM POLÁKY po ukončení první světové válce. STRATEGICKÉ NEUMĚNÍ prozrazuje i vyhlášení POČÁTKU povstání, stalo se tak v době, kdy SOVĚTSKÉ východisko k útoku bylo vzdáleno 320 Km OD POLSKÉHO HLAVNÍHO MĚSTA. Důstojníci museli vědět, že tato vzdálenost se nedá urazit za týden a NACISTICKÁ ARMÁDA JE STÁLE SCHOPNÁ BOJE. CHYBOU VARŠAVSKÉHO VEDENÍ bylo lehkovážné opuštění předmostí na pravém břehu, když se vědělo, že k Visle může přijít SOVĚTSKÉ VOJSKO právě s této strany. * Praga, PŘEDMOSTÍ, mělo být drženo za každou cenu. Opuštěné přemostí obsadily TANKOVÉ JEDNOTKY SS, stejně jako přístup zleva i z pravé strany. Přechod přes veletok byl proto KRVAVÝ A DLOUHÝ i časově. DOPLATILY NA TO I POLSKÉ JEDNOTKY statečně bojující v řadách SOVĚTSKÉ ARMÁDY. Adolf HITLER si byl době vědom PROTIRUSKÉ I PROTISOVĚTSKÉ nálady ve Varšavě a podnítil ji rozhodnutím, že polské povstalce, vedené „sanačními“ důstojníky a organizované v řadách ARMII KRAJOWEJ, nechal odeslat do zajateckých táborů, příslušníky LEVICOVÉHO ODBOJE DAL POSTŘÍLET, stejně tak sympatizanty z řad LIDU. POLSKÁ PRAVICE dokonce po ukončení druhé světové války otálela vyklidit českou část TĚŠÍNSKA a teprve podivení světového tisku změnilo jejich nazírání na politickou situaci. * POLSKÁ ADMINISTRATIVA se nemohla ani vrátit do západní Ukrajiny a do západního Běloruska, LID těchto lidí je tam NECHTĚL a upozorňoval na právo národů na SEBEURČENÍ a nerad vzpomínal na předchozí POLSKOU OKUPACI, utiskující národnostně obyvatelstvo.. J.F.. (Celý text na – www.halonoviny.cz ) Dodatek: Adolf HITLER po porážce Polska realizoval své PROGERMÁNSKÉ záměry následovně. Při baltickém pobřeží nechal vytvořit administrativní celek připojený přímo k ŘÍŠI v pásmu jdoucím 150 až 160 km na jih do polského území směrem k východnímu Prusku. Poláci se museli vystěhovat do jižní části Polska, kde vznikl KOLONIÁLNÍ Generální gouvernement 26.10.1939 s rozlohou 142 000 km. Sloužil jako REZERVOÁR pro pracovní síly a agrární produkci a podle chování a pracovních výsledků s Poláky mělo být ZACHÁZENO. NEMECKÝ KOLONIZOVANÝ PÁS měl být základnou pro „ŽIVOTNÍ PROSTOR“ s možností rozšiřování směrem na jih, ale především NA VÝCHOD !!!

Reagujte na komentář

E-mailová adresa nebude v diskusi viditelná. E-mail vyplňte v případě, pokud chcete, aby Vás mohli ostatní čtenáři kontaktovat prostřednictvím našeho webu.

Položky označené * jsou povinné.