Pomohou rybníky africkému zemědělství? Dokumentární film o jednoduchém nápadu, který by mohl být receptem na řadu problémů.
Režie: Pavel Bezouška.

Zemědělství na africkém kontinentu se potýká s čím dál většími problémy. Ubývá vody, období sucha jsou stále delší a vyprahlejší, půda je vyčerpaná a poničená erozemi. Sklizně jsou tak rod od roku menší a nákladnější a nestačí pokrýt potřeby narůstajícího počtu strávníků. Jak zastavit tento strmý pád?

O jedno z možných řešení se pokouší projekt BOMOSA financovaný Evropskou unií. Jeho cílem je pomoci jednotlivým vesnickým komunitám v zakládání rybníků a následném chovu ryb. Tato činnost je pro obyvatele vesnic výnosnější než tradiční zemědělství, přináší jim hodnotnou stravu a zároveň má významnou ekologickou funkci, neboť pomáhá udržet vodu v krajině. Na projektu spolupracují společně s dalšími evropskými a africkými vědci také experti z České republiky, kteří učí domorodé obyvatele vyhledávat vhodné vodní lokality s pomocí satelitních snímků.

Dokumentární film Zbyňka Fialy a Pavla Bezoušky nás zavede na řadu míst na území Keni, Ugandy a Etiopie, kde se BOMOSA realizuje. Dozvíme se nejen to, jak je projekt v jednotlivých vesnicích přijímán a s jakými obtížemi se potýká, ale seznámíme se také se širšími souvislostmi a vzájemným propojením ekologických, ekonomických a sociálních problémů současné Afriky. Právě o jejich řešení na úrovni jednotlivých lokalit projekt BOMOSA usiluje.

Režie: Pavel Bezouška.

Napište nám