Pro návštěvníky města na Labi již více než sto let platí, že „na srdce jsou Poděbrady“ (2008). Scénář a režie J. Císařovský

Klikněte pro větší obrázek Historie Poděbrad sahá daleko před počátky českého státu. Původní osada „pode brody“ vznikla v blízkosti brodu přes Labe. V druhé polovině 13. století získal Poděbrady český král Přemysl Otakar II., který v letech 1262-1268 zbudoval na strategickém místě nad řekou kamenný hrad. V pozdějších dobách a po četných úpravách byl přebudován na zámek. Pověsti o silném železitém prameni vody zbarvené do červena s léčivými účinky se rychle šířily krajem a přilákaly nemocné trpící různými chorobami.

Nejvýznamnějším rokem pro novodobé dějiny města byl bezpochyby rok 1905, kdy pruský proutkař Karel Bülow na přání tehdejšího vlastníka poděbradského zámku knížete Hohenlohe označil místo na vnitřním nádvoří zámku, kde po složitém a nákladném hloubení vytryskl 1. srpna z hloubky 96,7 m silný pramen minerální vody.

Klikněte pro větší obrázek Po doporučení panského a městského lékaře Boučka, který jako první pochopil význam vody bohaté na oxid uhličitý pro léčení některých chorob, nechal kníže Hohenlohe 5. června roku 1908 slavnostně vysvětit Knížecí lázně. Zahajovací lázeňská sezona přinesla nečekaný úspěch, který byl předzvěstí nového "zlatého" věku města. Později lázně přešly do správy města a v roce 1919 byla za účasti České banky v Praze založena „Akciová společnost Uhličité lázně a zřídla v Poděbradech“. Neméně důležitým mezníkem v jejich historii se stal rok 1926, kdy lázeňská společnost koupila hotel U krále Jiřího a proměnila ho v „První vyšetřovací a léčebný ústav“, specializovaný na nemoci srdce. V té době zde působil prof. dr. Václav Libenský, zakladatel a první prezident České kardiologické společnosti, jehož zásluhou ústav získal velké renomé po celé Evropě.

Rozvoj lázní zbrzdila II. světová válka. V lednu 1941 se staly Poděbrady místem vojsk německé armády a na jaře 1945 byly všechny větší lázeňské objekty přeměněny na lazarety čekající na vězně z koncentračních táborů a vojáky z front. Po válce došlo v roce 1948 k zestátnění lázní a jejich hlavním provozovatelem se stala státní zdravotní správa.

Nová éra lázeňství nastala změnou režimu v tehdejším Československu v roce 1989 a 1. května roku 1992 byla ustavena akciová společnost po názvem „Lázně Poděbrady“, která po 44 letech navázala na tradici úspěšné akciové společnosti z první republiky. V současné době mají Lázně Poděbrady, a.s. přes 800 lůžek určených pro léčbu a rekreaci klientů.

Klikněte pro větší obrázek Díky lázeňství, příjemnému prostředí a strategické poloze uprostřed republiky nedaleko Prahy byly a jsou Poděbrady městem vyhledávaným každoročně desetitisíci návštěvníky mezi nimi i mnoha významnými osobnostmi. Za všechny, kteří v minulosti trávili čas v Poděbradech, jmenujme dr. T. G. Masaryka, dr. E. Beneše, dr. Kramáře, V. Havla, F. Křižíka, F. Halase, S. K. Neumana, F. Kafku, M. Formana, E. Destinovou, R. Naskovou, V. Buriana a další. Město má 13 400 obyvatel a přibližně stejné množství pacientů a návštěvníků město každoročně navštíví. O tom, jaké mohou mít z těchto pobytů dojmy, natočil svůj snímek Josef Císařovský.

Stopáž18 minut
Rok výroby 2008
 ST 4:3
ŽánrDokument