Česká hudba na konci 20. století

Úvahy českých skladatelů z prestižních tvůrčích seskupení nad posláním hudby.
Připravili: S. Barančicová, J. Lebeda a J. Nekvasil