Dokument Pavla Štingla

Filmový dialog mezi vědou zneužitou a využitou, o učencích a pavědcích v časech ideologií, které měly přivést svět do samé dokonalosti.

Eugenika a její vývoj je tak choulostivé téma, že sám pojem byl na mnoho desetiletí v mnoha zemích zcela zapuzen ze slovníku. Věda sama, podobně jako celá řada dalších biologických odvětví vychází z evolučních teorií Charlese Darwina. Francis Galton pak pojmenoval nauku, která měla položit základy teoriím cílevědomého šlechtění genetického základu lidské populace.

Snaha o potlačení dědičných poruch lidstva je na první pohled osvíceným záměrem. Již Platón zapsal, že ideální potomstvo vzejde „z nejlepších mužů a žen“.

Pak ovšem nastupuje sebevědomé dvacáté století. Lidé posíleni ideologiemi nejrůznějších typů se rozhodnou, že budoucnost mají ve svých rukách a svědomí se dá snadno podřídit vyšším principům.

A některé epochy pak dokázaly spojit učence s ideology a legalizovat na bázi vědeckého principu masové vraždy.

Napište nám