Příběh politika, jehož život je půlstoletím nejen české historie (2008). Režie V. Janeček

Společenské angažmá Jaroslava Šabaty prochází celým obdobím poválečných československých a českých dějin a to až do dnešních dnů. Z moravského statku přes vysoká patra KSČ, odpor proti vstupu okupačních vojsk v roce 1968, vězení v době normalizace, aktivity v Chartě 77, kde působil také jako jeden z mluvčích, zápas za zachování Československa, politika humanismu a solidarity po roce 1989 až po dnešní snahu postihnout mimo jiné v rámci ČSSD prostor pro nové možnosti demokracie. Přítomnost a dějiny z perspektivy politického zápasu a jeho dialogická rekonstrukce za přítomnosti Jaroslava Šabaty, jeho rodiny a řady osobností veřejného života. Celovečerní a festivalová verze původně hodinového dokumentu, rozšířená o další události a souvislosti života a díla Jaroslava Šabaty.

Napište nám