Horalské zvyky a karpatská pastevecká kultura střední a východní Evropy na festivalu ve Strážnici. Režie P. Hajn

Velký redyg se stal mimořádnou událostí letošního Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Za názvem se skrývá tradiční salašnický obřad – jarní vyhánění stáda ovcí do hor – na jehož rekonstrukci ve Strážnici se podílelo okolo 150 účinkujících z různých karpatských oblastí. Na hory se putovalo v tradičním pořádku – bača, pastevci i majitelé stád udržovali po staletí řadu neměnných obyčejů, jejichž atmosféru jsme dnes mohli zažít právě na strážnickém folklorním festivalu. Dávná valašská kolonizace a s ní i horské salašnictví vtiskly mnoho společného i lidové muzice a tanci.

Napište nám