Tváří v tvář problému. Živě s M. Jílkovou. Připravili: M. Jílková, J. Horská, L. Krenková a M. Straka

Pozvání do studia přijali: ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček, poslanec Jiří Dolejš a bývalí pohraničníci

V přímém přenosu se bude moderátorka Michaela Jílková společně se svými hosty zamýšlet nad otázkami: Je potřeba jitřit staré rány a otevírat citlivá témata? Měla by být úmrtí na hranicích přehodnocena na zločiny komunismu? Plnili pohraničníci jen svou povinnost, nebo záleželo jen na jejich vlastním rozhodnutí, zda budou střílet, nebo ne?

Tímto tématem si chceme připomenout neslavné 62. výročí „Vítězného února 1948“. Rozhodně nechceme toto výročí oslavovat, účelem diskuse je upozornit na hrůzy, které se za totality udály a za které nebyl dodnes nikdo potrestán.

Ze studie, kterou vypracoval historik Martin Pulec vyplývá, že při pokusu o přechod hranic tehdejšího komunistického Československa v letech 1948–1989 bylo zabito 282 lidí a z toho 145 jich bylo zastřeleno pohraničníky. Většina z nich byla za komunismu vyhodnocena jako úmrtí nezbytná, ke kterým došlo při pokusu o ilegální překročení hranic. Ti, co se pokoušeli dostat přes hranice, byli označováni jako „narušitelé“ – tedy živly nebezpečné jak lidem, tak státu, rozvraceči republiky, zločinci, a podle toho s nimi bylo zacházeno.

Témat, která spadají do tzv. „zločinů komunismu“ a která se během dvaceti let demokracie otvírala a nevyřešila, je mnoho. Podle Ústavu pro studium totalitních režimů nedošlo k ucelenému zveřejnění a posouzení zločinů, z nichž mnohé lze pravděpodobně označit za zločiny proti lidskosti podle definic mezinárodního práva od roku 1945.

Stopáž45 minut
Rok výroby 2010
 L