Tváří v tvář problému. Živě s M. Jílkovou. Dále připravili: K. Dušková, J. Smrž a R. Kudrnáček

Právo na příjmení bez přípony -ová

Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o přechylování ženských příjmení. Diskutovat budou: Ondřej Profant – poslanec Piráti, Jiří Čunek – poslanec KDU-ČSL, Jana Valdrová – soudní znalkyně v oboru jmen a příjmení, Karel Oliva – bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český AV, a další.

Každý jazyk má svá specifika, kterými naplňuje potřeby vyjadřování. Jednou z oněch „zvláštností“ je v češtině přechylování ženských příjmení. V posledních letech ale přibývá těch, které si koncovku -ová nepřejí a zapisují svá příjmení v mužském tvaru. Proto vznikl návrh na změnu zákona, aby si ženy přechýlení mohly vybrat. Tím se rozhořel spor, zda je to pro naši řeč vhodné. Podle průzkumů si většina Čechů myslí, že ne. A někteří jazykovědci navíc upozorňují, že jde o srážku tradic našeho jazyka s těmi cizími. Přitom již dnes, lze nepřechýlené příjmení používat.

Jde o možnost nepřechylovat i ryze česká příjmení jako například Amálie Vrána. Jak se ale bude skloňovat? S paní Vránou? Je to pro češtinu přirozené? Nevznikne tak paskvil, který může způsobit mnoho komplikací? Nebo jde jen o zvyk? Je čeština stále více atakována cizími výrazy, které její stavbu narušují? Je správné přejímat cizí slova nebo si máme udržet tradici jazyka? Vadí vám oficiální používání slangových výrazů nebo si myslíte, že se tím spisovný jazyk obohacuje a modernizuje? Je naše mateřština příliš podřízena mužským vzorům a je tedy „machistická“? A je správné a pokrokové, aby se i v češtině potlačovala pohlaví?

Stopáž56 minut
Rok výroby 2019
 L HD