Tváří v tvář problému. Živě s M. Jílkovou. Dále připravili: K. Dušková, J. Smrž a R. Kudrnáček

Je nutná regulace léčitelů?

Moderátorka Michaela Jílková bude v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovat o návrhu zákona o léčitelích. Diskutovat budou: Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví, Jan Matyáš – předseda Homeopatické společnosti, Jana Prausová – přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, Petr Davídek – léčitel, biotronik a diagnostik, Šárka Horáková Maixnerová – dokumentaristka, autorka snímku Infiltrace: Obchod se zdravím, Renata Jiříková – emoční terapeutka, a další.

Zákon o léčitelích, který připravuje ministerstvo zdravotnictví, by měl zavést registraci léčitelů nebo povinnost vedení dokumentace. Počítá také s postihem těch, kteří budou provozovat léčitelství bez oprávnění nebo s povinností nahradit způsobenou škodu. Léčitelé by měli splňovat základní předpoklady pro osoby vykonávající činnosti v oblasti péče o zdraví, jako je například bezúhonnost nebo zdravotní způsobilost. Dodržovat by měli také základní principy informovaného souhlasu pacienta. Budou muset vést dokumentaci o použitých metodách, doporučeních pacientovi nebo vydaných produktech. Z reklamy na jejich činnost by mělo vyplývat, že nejsou poskytovateli zdravotních služeb, a tedy služby nejsou poskytované podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů.

Je skutečně regulace léčitelů zákonem nutná? Jaké základní předpoklady by měl splňovat každý, kdo se chce stát léčitelem? Měli by léčitelé za škodlivé rady a přijímání peněz bez dokladů platit pokuty? Nezlikviduje navrhovaná podoba zákona alternativní léčbu?

Stopáž56 minut
Rok výroby 2018
 L HD