Tváří v tvář problému. Začleňování znevýhodněných dětí do běžných škol. Živě s M. Jílkovou. Dále připravili: J. Vondráček, L. Krenková, K. Dušková a R. Kudrnáček

Od 1.září 2016 bude platit novela školského zákona, ve které se, mimo jiné, hovoří o podpoře znevýhodněných a handicapovaných žáků v běžných školách – tzv. inkluzi. Novela ruší přílohu LMP, tedy učební program, podle kterého se řídily základní školy praktické. Tato příloha počítala s tím, že děti, které praktické školy navštěvují, nestačí běžnému učebnímu plánu. V praxi to bude znamenat, že i praktické školy budou sestavovat svůj učení plán podle normálních školních osnov. Dále to znamená, že běžné školy by měly více začleňovat děti, které potřebují individuální přístup.

Zastánci inkluze tleskají, odpůrci se obávají toho, že praktické školy úplně zaniknou a že se sníží kvalita výuky pro všechny žáky.

Zvládnou školy a učitelé více dětí s poruchami učením a chování v jedné třídě? Nesníží se tím výuka? Kde na to školy vezmou peníze? A pro koho budou základní školy praktické?

Hosté: Jaroslav Fidrmuc – náměstek pro řízení sekce vzdělávání MŠMT, Jitka Bendíková – ředitelka ZŠ Jiřího Gutha Jarkovského, Václav Klaus ml. – expert na školství ODS, Gordon Brei – ředitel MŠ a ZŠ pro děti s poruchami učení a mentálně postižené, Bohumil Kartous – zástupce společnosti EDUin, Martin Březina – ředitel ZŠ Stoliňksá a další.

Anketa

Je podle vás rozhodnutí, že by si praktické základní školy měly sestavovat učební plán podle normálních školních osnov, správné?

6 % 29 hl. Ano 3 % 15 hl. Apíše ano 1 % 4 hl. Spíše ne 89 % 454 hl. Ne 1 % 7 hl. Nevím Celkem 509 hlasů
Stopáž56 minut
Rok výroby 2015
 L HD