Tváří v tvář problému. Živě s M. Jílkovou. Připravili: M. Jílková, J. Horská, L. Krenková a M. Straka

V přímém přenosu se bude moderátorka Michaela Jílková společně se svými hosty zamýšlet nad tím, s jakými problémy se nejvíce potýká romská minorita, co pro Romy udělal Michael Kocáb jako ministr pro lidská práva a menšiny a co pro ně může udělat z pozice své nové funkce, zda jsou Romové diskriminováni, nebo zda se jim dostává nadstandardní pomoci, proč se české a romské etnikum neustále dostává do sporů, které mají někdy tragické konce.

Diskutovat budou: Michel Kocáb – Vládní zmocněnec pro lidská práva, ing. arch. Liana Janáčková – senátorka a starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, plk. JUDr. Jiří Komorous – 1. náměstek, Ministerstvo vnitra ČR.

Většina Čechů – 79 procent – považuje soužití romské a neromské populace za špatné. O opaku je přesvědčeno jen něco málo přes 16 procent občanů. Obyvatelé Česka se rovněž domnívají, že možnosti Romů jsou v některých společenských oblastech omezené.

Někteří Romové se i dnes cítí diskriminováni jak v práci tak v osobním životě, zaměstnavatelé dávají přednost českému etniku před romským, děti nemají možnost vzdělávat se, ve škole je na ně nahlíženo jako na hloupé a nevzdělatelné, jsou dávány do „zvláštních“ – dnes speciálních škol, setkávají se s netolerancí a nevraživostí a v některých případech i s projevy rasismu, které mají i tragické konce. Nevraživost vůči Romům je podporována i ze strany některých politiků a starostů, kteří řeší jejich problémy velmi populisticky – vystěhovávají je z jejich domovů, uzavírají do ghett a nedávají šanci na lepší život.

Naproti tomu někteří Češi se domnívají, že si za své problémy mohou Romové sami tím, že se nejsou schopni přizpůsobit většinovému způsobu života a že jsou naopak zvýhodňováni – zejména co se týče sociálních dávek, že je na ně používán „jiný metr“ – že mají různé úlevy, například při neplacení nájemného, neplacení účtů za elektřinu, plyn, vodu, nesplácení půjček apod. Dostávají sociální byty, příspěvky na bydlení, na děti, pokud pracují, tak na černo, neodvádějí daně, „vybydlují“ darované byty, nedodržují základní hygienické a sociální návyky apod.

Stopáž45 minut
Rok výroby 2010
 L