„Povinná“ četba byla vždy ovlivňována politickou situací.
Připravili I. Březina, M. Vránek a J. Dlouhý.

V dokumentárním filmu "Do čítanek..." projdeme historií čítanky od Rakouska dodnes.

Uvidíme jak dobrotivé Habsburky vystřídal v čítankách tatíček Masaryk,později nahrazený adorací nacistického Německa,ještě později sovětskými úderníky a po listopadu 1989 do té doby zakázanými undergroundovými básníky.

Archivní filmové materiály přiblíží nejen dobovou atmosféru,ale i vztah vládnoucí garnitury k čítankovým autorům.Komentář literátního historika Jiřího Brabce definuje kritéria,kterými se komise při sestavování čítanek v průběhu let a v proměnách politického klimatu,striktně řídily.

Současní čítankoví klasici-Jáchym Topol,Ewald Murrer a Ivan Martin Jirous se zamyslí nad tím,proč se asi do čítanek dostali,zda o to vůbec stojí a jak jim spočinutí na pomyslném literárním Olympu poznamenalo životy.

Přes zdánlivě banální téma se tak tvůrci pokoušejí najít odpověď na otázku jak proměny čítanek odrážejí proměny českého národního vědomí a jakou roli vlastně tato základní školní učebnice v české kultuře sehrála.

Tou hlavní otázkou,kterou si tvůrci dokumentu kladou,je otázka,zda je polistopadový vývoj skutečně možné považovat za nezvratný.

Napište nám