Ředitel muzea v Bochumu vypráví o sobě, o budování muzea a o svém podílu na podobě sbírky českého umění 20. století, jedné z největších mimo území ČR.
Připravili: J. Gold a P. Zrno

Dr. Petr Spielmann je jedním z těch, kdo po odchodu do emigrace mohl své znalosti a zkušenosti z oboru dějin umění uplatnit i v novém působišti. Stal se ředitelem Městského muzea v německém Bochumu, kde se mu podařilo vytvořit jedno z center umění střední a východní Evropy. Má velký podíl i na vzniku nové budovy muzea, která patří k vynikajícím architektonickým dílům svého druhu. Galerii otevřel umělcům, kteří nesměli vystavovat doma (Češi, Poláci,Rusové aj.). Vedle toho nakupoval české umění 20. století a vytvořil tak jednu z největších sbírek mimo území České republiky. Svou činnost v muzeu nesoustřeďoval jen na výtvarné umění, ale věnoval se i společensko-kulturním akcím pořádáním dnů národnostních menšin, žijících v Německu (Turků, Řeků, Kurdů ap.) a aktivitám s dětmi (škola malování ap.). S 25letým působením na místě ředitele bochumského muzea se dr. Petr Spielmann letos rozloučil velkou výstavou Josefa Čapka a výběrem přírůstků, které pro sbírky získal, nazvanou Vědomí souvislostí. Muzeum v Bochumu se programově zaměřovalo na umlčované umělce z Československa a východní Evropy. Dr. P. Spielmann se cílevědomě snažil udržovat kontinuitu československého a východoevropského umění v souvislostech umění evropského.

Režie Petr Zrno.

Připravili: J. Gold a P. Zrno

Napište nám