Portrét netradičního evangelického faráře – písničkáře.
Kamera M. Vadas. Scénář a režie V. Merta.

Medailon velice netradičního evangelického faráře, signatáře Charty 77, písničkáře a přítele lidí z hnutí undergroundu, Svatopluka Karáska. Svými svéráznými hudebními interpretacemi biblických textů i politických událostí ovlivnil tento muž celou jednu generaci mladých lidí v evangelické církvi i mimo ni. Po osmnácti letech farářské práce ve švýcarském exilu se vrací domů na rodnou hroudu. Své děti zanechává ve Švýcarsku, náhle mu umírá žena, ale jeho bytostná naděje mu dává sílu pustit se do nového kola jeho duchovenského poslání.

Napište nám