Restaurátor František Makeš začal jako první na světě využívat enzymatické reakce, díky nimž lze zbavit obrazy plísní.

Dr. František Makeš, akademický malíř a restaurátor, je objevitelem unikátní restaurátorské metody na bázi enzymů, s jejíž pomocí lze odstranit z obrazů starých mistrů zhoubné plísně a zároveň umožňuje odhalit umělecká falza. Narodil se v roce 1931 ve Zlíně. Na AVU v Praze absolvoval malbu u prof. Miloslava Holého a restaurátorskou speciálku Bedřicha Slánského. Od roku 1968 žije a pracuje ve Švédsku, kde v sedmdesátých letech vystudoval chemii na Univerzitě v Gőteborgu. Přes dvacet let působil jako restaurátor královských sbírek na zámku Skokloster, kde jsou mimo jiné uloženy i sbírky Rudolfa II., odvezené švédskými vojsky během třicetileté války z Čech. Je nositelem nejvyššího vyznamenání švédského krále za záchranu evropského kulturního dědictví i laureátem ceny Gratias Agit za rok 2005. František Makeš navíc zdůrazňuje, že chce své znalosti předat především odborníkům a kolegům v České republice.

Napište nám