Pro inspiraci

Gotický dvojdům Úštěk

Dům, který slouží jako inspirace pro opravu venkovských staveb, stojí sice na okraji historického centra města Úštěk, byl však intenzivně využíván k hospodářským účelům. Pochází z přelomu 14. a 15. století, což dokládají zachovaná pozdně gotická ostění dveří a oken a také původní schodiště. Po druhé světové válce objekt chátral a v 60. letech se v důsledku nedostatečné péče zřítily krovy a klenby.
Nový majitel pan Hlaváček mohl v roce 1997 zahájit rozsáhlou rekonstrukci na základě dokumentace, kterou se podařilo pořídit ještě před zřícením krovů. Použil historické postupy a materiály, a nová konstrukce je tak sestavena bez použití hřebíků a pohromadě ji drží dřevěné kolíky. Neobvyklá hliněná omítka byla vyrobena smísením dvou druhů jílů a písku v přesně daném poměru, což zabraňuje následnému vzniku prasklin. Pro zlepšení izolačních vlastností byl rovněž použit tradiční postup, když do vnitřní omítky bylo přidáno konopné pazdeří.